Procijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje video sadržaja koje smo pripremili za Vas:

cca. 20 min



E-tečaj je bodovan od strane HLK-a i nosi 2 boda



Autori e-tečaja:

Prim. dr. med. Darko Počanić